Tammikuun kirjoitusvinkit

tammikuun_kirjoitusvinkit

Ensimmäinen kuukausi uutta vuotta alkaa jo olla takana. Allekirjoittaneella on kyllä edelleen pieniä hankaluuksia uuden vuosiluvun kirjoittamisen muistamisessa, ja enpä taida olla ainoa, sillä olen saanut korjata myös vanhan vuoden mukaisia lukuja asiakkaiden teksteissä! Vuoden vaihduttua olen jatkanut englannin kielen kirjoitusvinkkien julkaisemista yritykseni Facebook-sivulla keskiviikkoisin. Tähän blogitekstiin olen kerännyt tammikuun 2017 aikana julkaistut vinkit.

Big or small?

Tammikuun ensimmäinen kirjoitusvinkki koski otsikointia ja teosten nimien kirjoittamista englannin kielessä. Englanninkielisen maailman otsikointi kun poikkeaa suomen käytännöstä. Siinä missä meillä suomen kielessä otsikossa tai teoksen nimessä vain ensimmäinen kirjain ja mahdolliset erisnimet ovat isolla (esim. Vanhus ja meri), englanniksi otsikoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetaan substantiivit, verbit ja adjektiivit, mutta ei artikkeleita, partikkeleita, prepositioita eikä adverbejä (esim. The Old Man and the Sea).

Kuulostaako monimutkaiselta? Muistisääntönä voisi pitää sitä, että sanat, joilla on eniten merkitystä (esimerkissämme Old Man, Sea) kirjoitetaan siis isolla alkukirjaimella, kun taas sanat, joilla on pienempi merkitys sisällölle (and, the) kirjoitetaan pienellä.

Master of…what?

Kirjoitusvinkki koski asiaa, johon törmään toistuvasti tekstejä korjatessani: tutkintojen englanninkielisiä nimiä. Eri maiden koulutusjärjestelmät kun eivät vastaa toisiaan, ja samaa voi sanoa myös tutkintojen nimistä.

Esimerkiksi allekirjoittanut on Suomessa filosofian maisteri (lyhenne FM), mutta englanninkielisessä maailmassa tämä kääntyykiin muotoon Master of Arts (lyhenne MA). Master of Science taas voi viitata esim. hoitotieteen maisteriin, mutta myös diplomi-insinööriin. Melko sekavaa, eikö?

Mistä sitten voi tietää varmaksi, mitä tutkintonimikettä tulisi esim. englanninkielisessä ansioluettelossa käyttää? Onneksi on todennäköistä, että tutkinto on jo käännetty virallisesti omaan englanninkieliseen tutkintotodistukseen tai esim. yliopiston tai ammattikorkeakoulun verkkosivuille. Kannattaa siis tarkistaa ensisijaisesti, mitä käännöstä entisessä opiskelupaikassa on käytetty. Myös Opetushallituksen verkkosivuilta voi löytyä apua.

First(ly), second(ly)

Kuukauden kolmas kirjoitusvinkki sai inspiraationsa asiakkaani kysymyksestä: Mikä olikaan järkevä tapa listata asioita tekstin sisällä?

Numeraalien käyttö tekstissä on oiva ja helppo tapa lisätä tekstin sidosteisuutta silloin, kun sen käyttö on loogista. Oleellista on käyttää numerointia yhdenmukaisesti: siis joko tapaa “first, second, third” tai adverbimuotoja “firstly, secondly, thirdly” mutta EI näiden sekamuotoa (“first, secondly…”).

Siis esimerkiksi: First, the researcher interviewed the participants. Second, she discussed the interview data with the project group. Tai vastaavasti: Firstly, the researcher interviewed the participants. Secondly, she discussed the interview data with the project group.

Similar but different

Tammikuun viimeinen kirjoitusvinkkini koskee tiettyjen englanninkielisten sanojen näennäistä samankaltaisuutta, mutta sisällöllistä eroa.

Englannin kielen sanapareja, jotka vaativat erityistä tarkkuutta kirjoittajilta ovat esim. adopt (mm. muokata, ottaa käyttöön, adoptoida) ja adapt (sopeutua, sopeuttaa, mukautua) sekä confirm (mm. vakuuttaa, vahvistaa) ja conform (sopeutua, myötäillä). Kirjoittaessa on siis hyvä tarkistaa, onko varmasti valinnut oikean muodon – tai luetuttaa teksti suosiolla haukankatseisella kielentarkistajalla!

Comments are closed.