Elisa Wulff


Elisa Wulff (os. Launonen)

Valmistuin filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 2011 pääaineenani englantilainen filologia.

Vuodesta 2008 lähtien toimin englannin kielen kääntäjänä ja kielentarkistajana osa-aikaisesti opintojeni ja töitteni ohella. Vuosina 2012–2014 tein käännös- ja kielentarkistustyötä myös osana työtäni Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnassa. Työkokemukseni auttaa minua ymmärtämään asiakkaiden tarpeet sujuvalle ja kohdejulkaisuun sopivalle tekstille, ja myös näkemään heidän tarpeensa henkilökohtaiselle ja räätälöidylle palvelulle.

Minulla on useita palaavia asiakkaita varsinkin yliopisto- ja tiedemaailmasta. Kokemukseni yliopistomaailmasta auttaa minua ymmärtämään, mitä tieteelliset aikakauslehdet vaativat julkaisemiltaan teksteiltä. Olen perehtynyt monen julkaisun kirjoitusohjeisiin ja osaan soveltaa niitä työstäessäni tekstejä. Työstän mielelläni myös yllämainituista poikkeavia tekstejä kaikista mahdollisista aiheista. Jokainen uusi aihealue on minulle mielenkiintoinen ja innostava haaste!