Käännösammattilaisen palvelut


Käännöspalvelut suomi-englanti-suomi ja saksa-suomi

Kielentarkistus englannin- ja suomenkielisiin teksteihin

Tekstien editoiminen mallin mukaiseksi (esim. tieteelliset julkaisut)

Tekstien lokalisointi kohdeyleisöä varten

Kielenhuolto

Kielikonsultointipalvelu

 • esimerkiksi englanninkielisen tekstin kirjoitusapu, kielen koukeroihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen

Käännän ja tarkistan kaikenlaisia asiatekstejä. Työtehtävieni kautta minulle on muodostunut erikoisosaamista seuraavilta osa-alueilta:

 • tieteelliset julkaisut
 • terveystieteet: lääketiede, hoitotiede, kansanterveystiede, ergonomia
 • terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveysjohtaminen, liiketaloustiede
 • terveydenhuoltoala: terveydenhuolto, sairaanhoito, hoitoala, työterveys, mielenterveys, terveyshallinto
 • hallinnolliset tekstit (esim. opintohallinto, yliopistomaailma)
 • laadulliset ja määrälliset tutkimusmetodit

Minulla on runsaasti kokemusta mm. seuraavien tekstityyppien työstöstä:

 • tieteelliset artikkelit ja julkaisut
 • tietokirjallisuus ja tutkimukset
 • väitöskirjakäsikirjoitukset
 • konferenssipaperit ja –esitelmät
 • tieteelliset abstraktit
 • opinnäytetöiden tiivistelmät
 • verkkosivumateriaalit
 • yritysten ja laitosten ulkoinen viestintä
 • opastekstit
 • opintojen kuvaukset ja sisällöt