4 kirjasuositusta tieteellisten (ja vähän muidenkin) tekstien kirjoittajille

oww2

Tähänastisen kielentarkistus- ja editointiurani aikana kirjahyllyyni on karttunut melkoinen valikoima etenkin tieteellistä kirjoittamista koskevaa kirjallisuutta. Näin kesän korvilla ajattelin laatia lyhyen listan suosikkiteoksistani tieteellisten englanninkielisten tekstien kirjoittajille. Listan teokset on suunnattu nimenomaan tavallisen asiatekstin tuottajille – ei siis esim. kielitieteilijöille tai kääntäjille – ja ne ovat täynnä käytäntöön helposti tuotavissa olevia vinkkejä. Mikäpä olisikaan mukavampaa lomailijan mökkilaiturilukemista kuin satoja sivuja vankkaa asiaa laadukkaan tieteellisen tekstin ominaisuuksista ja kirjoittamisen sudenkuopista?

 

Joshua Schimel: Writing Science. How to write papers that get cited and proposals that get funded

Otsikko lupaa sitä, mitä jokainen tieteellisen tekstin kirjoittaja haluaa: näkyvyyttä artikkeleilleen ja rahoitusta tutkimukselleen. Kovia lupauksia siis, mutta Schimelin ohjeita noudattamalla tutkija ainakin pääsee lähemmäs kunnianhimoisia tavoitteitaan.

Monesta muusta tieteellisen kirjoittamisen oppaasta poiketen Schimel esittää, että tieteellisen tekstin kirjoittaminen on yksi tarinankerronnan muoto muiden muassa, ja siihen näin ollen pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikkeen muuhunkin kirjoittamiseen. Teos käsittelee yksityiskohtaisesti englanninkielisen tieteellisen artikkelin rakenteen eri osia sekä muita tärkeitä teemoja, kuten rajallisten tulosten esittämistä uskottavasti ja tieteellisistä sisällöistä viestimistä laajalle yleisölle. Jokaista teoksen teemaa tuetaan lukuisin esimerkein, kuvin ja vertauksin, mikä helpottaa asioiden sisäistämistä ja soveltamista omaa tekstiin. Koska teosta käytetään myös oppikirjana, kunkin kappaleen lopussa on pari teemaan sopivaa ja oppimista tukevaa tehtävää, joiden avulla voi harjoitella tieteellistä kirjoittamista käytännössä.

 

Karen Holland & Roger Watson (toim.): Writing for Publication in Nursing and Healthcare. Getting it Right

Oman työtaustani takia minulle on karttunut erityisen paljon kokemusta hoitotieteen ja terveystieteiden tekstien kielentarkistuksesta ja kääntämisestä. Tämän teoksen otinkin mukaan listalle etenkin hoito- ja terveystieteilijöitä varten, mutta suuri osa teoksen kirjoitusohjeista on yhtä lailla sovellettavissa muihinkin ihmistieteisiin.

Teoksen luettavuutta ja helppokäyttöisyyttä tehostaa sen selkeä kappalejako. Osa ohjeista on jaoteltu julkaisujen tyypin mukaan (esim. kirjallisuuskatsaus, konferenssiartikkeli, kirja), jonka ansiosta lukijan on helppo virkistää muistiaan aina tietyntyyppisen julkaisun kirjoitusprosessia aloittaessaan. Omat lukunsa on omistettu myös julkaisuprosessille ja tekstien arvioijien työlle sekä arviointiprosessille. Jälkimmäiset kuuluvatkin mielestäni teoksen parhaimpaan antiin ja niistä heijastuu teoksen kirjoittajien pitkä ja monipuolinen kokemus tieteellisen julkaisuprosessin molemmista puolista, sekä itse kirjoittamisesta että editorina toimimisesta. Selkeä teos auttaakin itse kirjoittamisen lisäksi tieteellisen julkaisuprosessin perusteellista ymmärtämistä.

 

Strunk, White & Angell: The Elements of Style

Ei vain tieteellistä, vaan mitä tahansa englanninkielistä tekstiä tuottavan lähdeteos numero yksi. Opas on perinteikäs – ensimmäinen painos ilmestyi tasan sata vuotta sitten – ja sen hyödyllisyyttä ovat kehuneet historian saatossa mm. kirjailijat Dorothy Parkerista Steven Kingiin.

Teos listaa tiiviisti (amerikan-)englannin käytön perussääntöjä, tekstin laatimisen perusteita, tyylillisiä seikkoja, usein väärin käytettyjä sanoja ja ilmaisuja sekä kirjoittajien suoraviivaisen lähestymistavan kirjoittamiseen, josta kirja onkin hyvin tunnettu. Teoksen ohjeet ovat universaaleja ja ymmärrettäviä (esim. ”Do not explain too much” ja ”Avoid fancy words”) ja niiden noudattaminen napakoittaa tekstiä kuin tekstiä. Hyödyllinen ja helppokäyttöinen perusteos kaikille englanniksi kirjoittaville.

 

William Zinsser: On Writing Well

Pitkän toimittaja- ja opetusuran tehneen Zinsserin teos ei ole suoranaisesti suunnattu tieteellistä tekstiä tuottaville kirjoittajille – vain yksi kirjan kappaleista koskee suoraan tieteellistä kirjoittamista, ja siinäkin liikutaan melko yleisellä tasolla. Edellä mainitun Elements of Stylen tavoin kirjan kirjoitusvinkit ovat kuitenkin niin yleispäteviä, että niistä hyötyvät kaikenlaisten asiatekstien kirjoittajat. Teos tavallaan avaa ja syventää monia Strunkin ym. oppaan kirjoitussääntöjä – siinä missä Elements of Style tiivistää ohjeensa yhteen tai kahteen kappaleeseen, Zinsser kertoo näille pidempiä, omakohtaisilla kokemuksilla elävöitettyjä perusteita. Suoranaisten ohjeistusten lisäksi teoksessa läpileikkaavana teemana kulkee kirjoittamisen kynnyksen alentaminen, toimihan kirjailija itse pitkään opettajana ja työssään kohtasi opiskelijoiden kipuilua kirjoittamisen hankaluudesta.

Zinsserin oman kirjoitustyylin ja lukuisten anekdoottien ansiosta tämä teos on melko kevyttä ja ennen kaikkea miellyttävää lukemista, joten se ihan aidosti soveltuu kesälukemiseksi – myös sinne laiturin nokkaan!

Comments are closed.