Miksi valita Elisa Wulff?


  1. Palvelen kaikkia asiakkaita henkilökohtaisesti, asiakasta kuunnellen ja hänen kanssaan kommunikoiden
  2. Työ hoituu ilman välikäsiä, ei turhia hallinnon aiheuttamia kuluja tai byrokratiaa
  3. Joustavuus – otan jokaisen asiakkaan erityistarpeet ja aikataulutoiveet aina huomioon
  4. Käsittelen kaikki tehtävät luottamuksellisesti
  5. Reagoin kaikkiin yhteydenottoihin nopeasti
  6. Jatkuva taitojen ja tietojen kehittäminen mm. koulutusten, kirjallisuuden ja työtehtävien kautta
  7. Käytössä käännöstyötä nopeuttava ja työn laadun tasaisena pitämistä helpottavaa käännösteknologiaa
  8. Asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen erikoisaloilla

Miksi teksti kannattaa käännättää?

Säästä aikaa

Tekstin kääntämiseen kuluu kokemattomalta huomattavan pitkä aika. Tuo aika on pois varsinaiselta työltäsi. Miksi siis tuhlata aikaansa kun ammattilainen voi hoitaa asian nopeammin ja paremmin?

Vältä virheitä

Englannin ja suomen kieli ovat pohjimmiltaan erilaisia kieliä. Kääntäessä kokemattomalle syntyy helposti väärinymmärryksiä, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa tahattoman koomisen tai loukkaavan mielikuvan antavan tekstin.

Miksi englanniksi kirjoitettu teksti kannattaa tarkistuttaa?

Kohdetekstin vaatimukset

Monet lehdet (esim. tieteelliset aikakauslehdet) julkaisevat vain toimitettuja tekstejä. Mikäli teksti ei vastaa kohdejulkaisun laatuvaatimuksia esim. kielioppivirheiden takia, sitä ei julkaista.

Kielen aiheuttamat mielikuvat

Virheitä vilisevä teksti ei pelkästään hankaloita lukijan tekstin ymmärtämistä, mutta saa myös aikaan negatiivisia mielikuvia.