Helmikuun kirjoitusvinkit

DeathtoStock_Wired8

Uusi vuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin! Helmikuussa minulla tuli kaksi vuotta täyteen yrittäjänä. Laakereilla lepäilyn sijasta vietin “synttärikuukauden” tekemällä töitä ehkä tavallistakin ankarammin. Kiireistä huolimatta olen etsinyt kalenterista aikaa englannin kielen kirjoitusvinkkien jakamiseen yritykseni Facebook-sivuilla joka keskiviikko. Edellisiltä kuukausilta tuttuun tapaan koko kuukauden kirjoitusvinkit on kerätty tähän blogipostaukseen.

Olen iloinen vinkeistä saamastani palautteesta – itse pohdin, toistanko vain itsestäänselvyyksiä, mutta ilokseni sain kuulla, että vinkeistä on opittu paljon uutta. Vinkkien jakaminen jatkuu tuttuun tapaan myös maaliskuussa.

There / Their / They’re

Helmikuun ensimmäinen kirjoitusvinkki liittyi samalta kuulostaviin, mutta kirjoitusasultaan ja sisällöltään erilaisiin sanoihin. Samankaltaisuutensa vuoksi sanat on tietysti helppo sekoittaa keskenään ja näin ollen kirjoittaa väärin.

Esimerkkinä tästä on myös englannin kieltä äidinkielenään puhuville harmaita hiuksia aiheuttava kolmikko “there”, “their” ja “they’re”. Sanat kun puheessa kuulostavat täysin identtisiltä, mutta niiden merkitykset ovat täysin erilaiset. There tarkoittaa paikkaa (“siellä, tuolla”), their omistusmuotoa (“heidän”) ja they’re yhdistää persoonapronominin ja verbin (they + are; “he ovat”). Näiden sanojen väärin kirjoittaminen, etenkin toistuvasti, saa aikaan hutiloidulta vaikuttavan tekstin ja aiheuttaa närää lukijoissa. Ollaanpa siis jälleen tarkkana kirjoittaessa!

Reader’s point of view

Tämä vinkki soveltuu kaikentyyppisten ja -kielisten tekstien kirjoittajille. Kyse on tekstin lukijan saappaisiin asettumisesta. Kaikille on varmasti tuttua, että etenkin pitkään tekstiä työstäessä sillä ikäänkuin “sokeutuu”, eikä oikein osaa enää nähdä tuotostaan eri näkökulmasta. On kuitenkin hyvä yrittää miettiä, aukeavatko esimerkiksi tekstissä käytetyt käsitteet ja lyhenteet lukijalle, niin tuttuna kun kirjoittaja niitä itse pitäisi.

Esimerkiksi lyhenteet on hyvä kirjoittaa auki niiden ensimmäisellä esiintymiskerralla. Lukijan työtä helpottaa myös yksinkertaisten lauserakenteiden käyttö, kapulakielen välttäminen ja selkeä kappalejako.

Tekstien kanssa tuskaillessa on siis hyvä välillä miettiä omaa tuotosta toisesta näkökulmasta: mitä minä ajattelisin tästä tekstistä, jos saisin sen eteeni?

That’s so meta!

Helmikuun kolmas kirjoitusvinkki oli suunnattu etenkin akateemisten tekstien kirjoittajille. Tuolla kertaa kerroin ennen kaikkea tieteellisessä englannissa äärimmäisen tärkeästä asiasta, joka ei yleensä ole suomalaisille kirjoittajille kovin tuttu: metatekstistä.

Siis mistä? Englanninkieliseen tekstiin – etenkin tieteelliseen – kuuluu oleellisesti lukijan johdattelu aiheeseen ja tuleviin kappaleisiin vähän tekstin jokaisessa vaiheessa. Ajatuksena on pitää yllä lukijan kiinnostuneisuutta, viitata tekstin aiempiin ja myöhempiin kohtiin ja tehdä myös lukemisesta helppoa. Ei siis oleteta, että lukija tietää aina missä mennään, vaan johdatellaan häntä läpi tekstin. Metatekstin kautta lukija saa myös tietoa kirjoittajan kannasta ja asemasta.

Vaikkapa tutkimustekstin alussa oleva “This paper presents…”, lauseen päättävä “…lies outside the scope of this study” tai toiseen osioon viittaava “Finally, Section V is devoted to…” ovat kaikki esimerkkejä metatekstistä. Nämä viittauskeinot vaikuttavat varmasti varsin tutuilta kaikille tieteellisten tekstien lukijoille, mutta niiden käyttö itse aktiivisesti voi olla vieraampaa ja jopa unohtua.

Yksi esimerkki metatekstistä löytyy myös tästä postauksesta: ensimmäinen kappale toimii johdantona tämän tekstin aiheeseen. Ai vähänkö on meta?!

A piece of advice

Helmikuun viimeinen kirjoitusvinkki käsitteli ainesanoja ja abstrakteja käsitteitä. Englanniksi nämä sanat niputetaan “uncountable nouns” tai “mass nouns” -otsikon alle. Sanoja käsitellään muuttumattomana ryhmänä tai massana, ja niitä tarkennetaan sanan eteen tulevilla määrää ilmaisevilla ilmauksilla (esim. a piece of, two glasses of, some jne.). Sanojen monikkoa ei siis merkitse -s-pääte.

Uncountable /mass noun -substantiiveihin kuuluu mm. aineita ja materiaaleja (water, gas, waste, wood), jotkut ruoat (bread, butter), ja abstrakteja käsitteitä (knowledge, information, love).

Jälleeen ollaan usein suomen kielen käytöstä hieman poikkeavalla alueella: Siinä missä meillä voit tilata ravintolassa “kaksi vettä”, englanniksi joudut hieman kierrellen pyytämään “two glasses of water”. Suomen kielellä sait “hyvän neuvon”, englanniksi sinulle annettiin “a good piece of advice”. Suomessa “hävität jätteet”, englanniksi “you dispose of waste”.

 

Comments are closed.