Toukokuun kirjoitusvinkit

DeathtoStock_Meticulous-02

Toukokuun aikana julkaisin yritykseni Facebook-sivulla neljä kirjoitusvinkkiä. Tällä kertaa pohdinnan alla olivat asiat, jotka kummastuttavat niin englantia äidinkielenään puhuvia kuin sitä vieraana kielenä käyttäviä. Jos näiden muistaminen tuntuu hankalalta, voin lohduttaa sillä tiedolla, että kyseisten kohdalla viuhuu allekirjoittaneen punakynä todella usein tekstejä korjatessa. Et siis suinkaan ole yksin näiden kielioppisääntöjen kanssa kamppaillessasi!

 

Less or fewer

Jälleen kerran palaan aiheeseen, jonka kanssa kamppailevat niin englantia vieraana kielenä käyttävät kuin natiivipuhujatkin: valitako sana ”less” vai ”fewer” kun halutaan ilmaista ajatus, että jotakin on vähemmän.

Oikea vaihtoehto valitaan sen mukaan, minkälaiseen sanaan viitataan. Fewer-sanaa käytetään kun viitataan johonkin asiaan jonka määrä on laskettavissa. Laskettava asia on tyypillisesti monikossa. Esimerkiksi: ”They had fewer employees this year” tai ”Fewer and fewer people walk on a daily basis.” Sanottakoon kuitenkin tässä, että jälkimmäisen kaltaisessa vaihtoehdossa on kielen käytössä yleistymässä myös *”less and less” -ratkaisu, vaikka se ei ole kielioppisääntöjen mukainen!

Less-sanaa käytetään viitatessa asiaan, jonka määrää ei voi laskea numeroilla. Sanoilla ei tyypillisesti ole monikkomuotoa. Esimerkiksi: ”I wish I could spend less time in traffic” tai ”I listen to less music than before.” Less esiintyy myös viitatessa aikaan ja yksittäin esiintyviin numeroihin – joka saattaa aiheuttaa sekaannusta “fewer”-sanan kanssa! Esimerkiksi: ”They were married for less than a year” ja ” The proportion of children declined from over 24% to less than 20%.”

The Hyphen

Tämänkertaisen kirjoitusvinkin aiheena oli yhdysmerkin (engl. hyphen) käyttö englanninkielisissä sanoissa. Suomen yhdyssanoissahan yhdysmerkki esiintyy muun muassa kahden vokaalin välissä (”kunto-ohjaaja”) vierassanan ja suomenkielisen välissä (”Dijon-sinappi”), tiettyjen etuliitteiden jälkeen (”ex-vaimo”) tai vaikka erisnimen ja toisen substantiivin välillä (”Jaakko-poika”). Englannin kielessä vastaavien yhdyssanojen määrä on suomen kieltä pienempi ja väliviivan käyttö on hieman erilaista ja rajoitetumpaakin.

Ehkä tyypillisimmin väliviiva esiintyy käytettäessä useampaa sanaa adjektiivinomaisesti ennen substantiivia: esim. ”decision-making skills” ja ”evidence-based nursing”. Ihmisen ikää ilmaistessa käyttö on samantyypistä: “a thirty-year-old man”. Väliviiva voi esiintyä myös kahden henkilön välillä ilmaistaessa näiden välistä vastavuoroista suhdetta: ”doctor-patient relationship”. Suomen kielen tavoin englannissa voidaan käyttää väliviivaa myös saman vokaalin esiintyessä sanan etuliitteessä ja ensimmäisenä kirjaimena: ”anti-inflammatory drugs”. Sama juttu myös tiettyjen etuliitteiden kanssa: ”ex-boyfriend”, ”mid-1980s”.

Väliviivan käyttö voi myös pohjautua väärinymmärryksen välttämiseen: esimerkiksi ”man-eating shark”, ihmisiä syövä hai, on eri asia kuin ”man eating shark”, mies syömässä haita!

It’s or its

Kuun kolmannen keskiviikon vinkin aiheena oli korjaamissani teksteissä usein esiintyvä pikkuvirhe. Kyse on erittäin usein toistuvista sanoista, it’s (heittomerkin kanssa) ja its (ilman heittomerkkiä). Ehkä tyypillisin virhe näiden sanojen kohdalla on käyttää useammin esiintyvää ”it’s”-sanayhdistelmää silloin kun tulisi käyttää sanaa ”its”, mutta virheitä esiintyy molemmin päin.

Mikä onkaan näiden sanojen ero? It’s on yhdistelmä ja lyhennelmä sanoista ”it is”. Esim. “it’s raining” (“sataa”), “it’s going to be awesome” (“se tulee olemaan mahtavaa”). Etenkin puhekielessä it’s voi myös olla lyhennelmä sanoista “it has”. Esim. “It’s got be over by now ” (“se on varmasti jo päättynyt”)

Sana its on yksi sana (ei siis lyhennelmä kahdesta sanasta), joka kääntyy suomeksi yleensä päätteellä -nsa. Sana viittaa siis esim. johonkin kuulumiseen tai omistukseen. Se on omistuspronomini samalla tavoin kuin his, hers, ours tai theirs. Esim. ”My job has its perks” (”työssäni on omat etunsa”) ja ”The registry has updated its records” (rekisteri on päivittänyt tietonsa).

On vaikea sanoa minkä vuoksi moni tekee virheitä juuri näiden sanojen kanssa. Ehkä koulussa on vannotettu oppilaita muistamaan laittaa heittomerkki it sanan perään ennen s-kirjainta, tai ehkä näin pieni virhe on yksinkertaisesti vaikea huomata. Tätä postausta kirjoittaessani huomasin myös että tabletin automaattinen korjaus muuttaa “its” -sanan sinnikkäästi “it’s”-muotoon! Ei kai ole siis ihmekään että ihmisillä menevät nämä sanat sekaisin!

e.g. / i.e.

Tämä vinkki on lyhyt ja ytimekäs. Englanninkielistä tekstiä lukiessa on hankala välttyä kahdelta, ehkä hieman mystiseltä vaikuttavalta lyhenteeltä. Kirjoittaessakin ne menevät usein sekaisin. Siispä mitä ovatkaan kummalliset e.g. ja i.e.?

Kyseessä on kaksi hyvin yleistä lyhennettä. E.g. on lyhenne latinalaisista sanoista ”exempli gratia” ja tarkoittaa ”esimerkiksi”, vastaten suomen kielen lyhennettä ”esim.” Vaikka siis ”aukikirjoitettuna” esimerkki on englanniksi ”for example”, sen lyhenteenä käytetään yleisimmin tätä latinan kielestä tulevaa kirjainparia.

Niin kuin ehkä nyt arvata saattaa, myös i.e. -lyhenne on latinalaista perää. Lyhenne tulee sanoista ” id est” ja sen suomalainen vastine on sana ”eli” tai “toisin sanoen” ja sille on meillä käytössä lyhenne ”l.”. Englanniksi lyhenteen voi aukikirjoittaa muotoon ”in other words”.

Englantia puhuvilla on lyhenteiden muistamiseen hauska sääntö: i.e. -lyhenteen ajatellaan tulevan sanoista ”in essence” ja e.g.:n ajatellaan kuulostavan sanaparilta ”egg sample” (eli melkein kuin example). Ehkäpä nämä muistisäännöt voisivat auttaa suomalaisiakin muistamaan lyhenteiden merkitykset!

Comments are closed.